Vrijkopen

Korte situatieschets

Welenhoeck ligt op grond in handen van CV Daaromwel!.

Deze cooperatieve vennootschap wilt gemeenschappelijk grond creëren die niet meer verkocht kan worden, het zogenaamde vrijkopen.

Het terrein Welenhoeck van 2,3Ha met een vierkants-hoeve is het pilootproject. De aankoop hiervan bedroeg €530 000 dat bijeengelegd is door aandeelhouders, Triodosbank en een privé lening. Doorheen de komende jaren is het de bedoeling dat al deze schulden afbetaald worden door giften en de werking op het terrein. Onderstaande afbeelding geeft visueel weer hoeveel van de grond al vrijgekocht is en in wie zijn handen de andere stukken zijn. 

Je kan helpen door een gift te doen of een aandeel te kopen via de website van Daaromwel! .

Juridische situatie

Welenhoeck bestaat momenteel uit 2 juridische structuren:


Welenhoeck vult dat dagelijks bestuur, het overleg, het samen werken op de vrijgekochte grond in.


Financiele situatie

2016 - 2020

De vierkantshoeve welenhoeck met 2,3 Ha grond is aangekocht in 2016 met de CV Daarom Wel! voor €530 000 inclusief notariskosten.

Vanaf eind 2015 tot juni 2016 werd er 230 000 euro opgehaald bij een 45tal aandeelhouders waarvan 12 grote aandeelhouders. Na 5 jaar kunnen al deze eerste aandeelhouders hun aandelen terug vragen, dus ten vroegste in 2021.


Daarnaast werd er een banklening aangegaan voor €200 000, inclusief de interest moet de CV 255 000 euro terugbetalen met een terugbetaling van €1050 per maand gedurende 20 jaar. Dit bedrag komt overeen met het canon (1100 euro) voor de erfpacht die de VZW Welenhoeck maandelijks moet betalen aan de CV Daarom Wel!.


En dan is er nog een privelening voor €100 000 waarvan de terugbetaling loopt van 2021 tot 2025, elk jaar €20 000 + een beetje interest te betalen op 15 januari.

De CV heeft 3 grote doelstellingen (in volgorde van prioriteit):

Daarnaast kan de CV als er voldoende cashflow is, leningen verstrekken voor investeringen aan haar eigen vzw's.


De vzw Welenhoeck heeft als doelstelling:


2021

In 2021 konden mensen voor de eerste keer hun aandelen terugvragen, een 6-tal grote en 6-tal kleine aandeelhouders deden dit voor een totaal bedrag van €79 250. Hiervan is al €58 750 terugbetaald. Dus er moet nog €20 500 terugbetaald worden.


Sinds juni 2016 zijn er vooral kleine aandeelhouders bijgekomen, begin 2021 heeft de CV een 120tal aandeelhouders voor een totaal bedrag van €230 000.


De banklening wordt vlotjes terugbetaald doordat bewoners een bijdrage doen aan de erfpacht. Zij betalen via de vzw een canon (huur erfpacht) aan de CV. De voorbije 5 jaar is er ongeveer €60 000 (+20.000 euro intresten) terugbetaald aan de bank.


Dankzij de verhuur van droogtoiletten en nieuwe aandeelhouders werd in januari 2021 €20500 terugbetaald van de privelening.2022

De werking van de vzw Welenhoeck loopt vlot, de sfeer is goed, er komen meerdere nieuwe bewoners bij, hierdoor kunnen we een spaarpotje aanleggen voor de terugbetaling van de banklening.


Begin 2022 betaalden we de tweede schijf (€20 600 euro) terug van de privelening. In totaal €41 100. De openstaande schuld is nu 60 000 euro+intresten. Hiervoor heeft de CV ongeveer €10 000 verdiend met de droogtoiletten en €6500 opgehaald bij nieuwe aandeelhouders.


Volgend jaar januari 2023 moeten we opnieuw 20700 euro verzameld hebben (via nieuwe aandelen en droogtoilettenverhuur). Er zijn ook nog steeds pioniers-investeerders die hun spaargeld opnieuw opvragen (23 000 euro). Een vraag waar we graag willen aan tegemoet komen met nieuwe extra aandelen (generationeel aandeelhoudersschap).

In de komende maanden zoeken we nog extra aandeelhouders of bestaande aandeelhouders die mee willen steunen. 


(We overwegen ook om Winwinleningen aan te gaan om de huidige financiele last te spreiden over meerdere jaren. Op deze manier proberen we het bedrag van € 24 600 bijeen te krijgen.)


Doordat de terugbetaling van de privelening en het terugvragen van hun geld door grote aandeelhouders die het project mee gestart hebben rond dezelfde periode vallen is het begin van het jaar telkens een grote horde die de CV moet nemen op weg naar de vrijheid van het vrijkopen.Komende jaren

Huidige en nieuwe bewoners blijven de banklening dekken via het canon (huurbedrag voor de erfpacht aan de CV =1100 euro).


We verwachten dat het grotere aantal aandeelhouders met kleinere bedragen, de terugbetaallast spreiden en de druk minder zwaar maken. De kans dat het aandeel later als een gift wordt geschonken is ook bij kleine bedragen reëler (wat pas na een officiële bekrachtiging aanvaard wordt).


Tot 2025 moeten we elk jaar €20 000 en een klets interest terugbetalen van de privelening.

We hopen dit te dekken door nieuwe kleine aandeelhouders en de verhuur van droogtoiletten.