Mogelijkheden

Welenhoeck zoekt overnemer/koper

Sinds 2015 hebben ettelijke mensen geprobeerd om op Welenhoeck in Herzele een sociaal en ecologisch alternatief op basis van vrijkopen uit de grond te stampen. Jammer genoeg is het voor onze vzw momenteel financieel niet haalbaar om dit verder te zetten. Daarom zoeken we een persoon of een groep mensen die de plek wilt/willen overnemen om er met gelijkaardige waarden een paradijsje van te maken.

Heb je interesse? Dien dan voor 10 mei je project in via info@daaromwel.be. Op 18 mei komen de aandeelhouders van de CVSO Wel Daarom bijeen om over de toekomst van Welenhoeck te beslissen.


Wat bieden we?

Het gaat over een vierkantshoeve van 1830  (woonhuis en vervallen stallen) met aangrenzende percelen met een oppervlakte van 2,5Ha gelegen te Pardassenhoek 18 - 9550 Herzele.

Sectie C nummers 5/B, 6/B-C, 7/A, 8/A en 9 met een oppervlakte van 11.556 m2. KI: €535,00) en een perceel grond gelegen te Zottegem, Grotenberge, aan de Pardassenhoek, bekend ten kadaster volgens titel van eigendom onder de sectie A, nummer 1050/B voor een grootte van 13.484 m2. KI: €82,00.

De troeven verbonden aan de plek

De vierkantshoeve is gelegen in een mooie en rustige omgeving op een heel goede leemgrond. Er zijn reeds aangeplante fruitbomen alsook een stukje voedselbos plus een paar 100m inheemse hagen die het terrein omboorden,. De gebouwen hebben grote volumes met veel potentieel. Er is een toegekende bouwvergunning waarop kan worden verder gegaan en er lopen 2 subsidiedossiers met bijhorende financiële middelen die mogelijks overgenomen kunnen worden.

De uitdagingen verbonden aan de plek

De schuren van de vierkantshoeve moeten heropgebouwd worden. Er is momenteel een herstelvordering lopende voor het woonhuis en een aantal kleine bouwovertredingen. Het gebouw ligt in waardevol agrarisch gebied met als gevolg dat bewoning mag want het is gebouwd voor 1979 maar andere activiteiten moeten gelinkt zijn aan landbouw. Het terrein is groot voor een privé-initiatief/sociaal initiatief maar klein voor een boer(in).We zien 3 scenario’s waarbinnen een overname/koop kan gebeuren.

Scenario 1: nieuwe erfpachter

De site wordt via erfpacht beheerd door een nieuwe particulier of rechtspersoon. De CVSO blijft eigenaar en zodoende blijft op lange termijn het vrijkoop ideaal bestaan.

De nieuwe erfpachter krijgt de lusten en de lasten van het terrein en de gebouwen voor een bepaalde periode. In dit scenario zoeken we samen naar een win-winsituatie.

Hiervoor zoeken we mensen die ecologisch en/of sociaal geïnspireerd zijn, voeling hebben met het vrijkoop ideaal en heel belangrijk: de middelen kunnen aantonen voor het verbouwen van de gebouwen.


Samenvatting:


Scenario 2: gedeeltelijke verkoop

De site wordt opgesplitst in 2 delen. Deel 1 voor verkoop en deel 2 blijft in eigenaarschap van de CVSO als samentuin/voedselbos en wordt op termijn vrijgekocht.

Deel 1 bestaat uit de gebouwen gelegen te Pardassenhoek 18 - 9550 Herzele 
(sectie C nummers 5/B, 6/B-C, 7/A, 8/A en 9 met een oppervlakte van 11.556 m2. KI: €535,00)

Deel 2 bestaat uit het perceel grond gelegen te Zottegem, Grotenberge, aan de Pardassenhoek, bekend ten kadaster volgens titel van eigendom onder de sectie A, nummer 1050/B voor een grootte van 13.484 m2. KI: €82,00.


Samenvatting:


Scenario 3: volledige verkoop

De boerderij wordt in zijn totaliteit verkocht. (kadasterpercelen: zie hierboven)

Hiervoor zoeken we een sociaal en/of ecologisch geïnspireerde koper die idealiter het lopende volkstuinen project met bijhorend subsidiedossier wil voortzetten.


Samenvatting:


Binnen de 3 scenario’s is het waarschijnlijk mogelijk dat je de subsidies voor het Streekmotorfonds en de volkstuin (VLM) kan overnemen indien gewenst.

Zie je zelf een mogelijks interessant afwijkend scenario (kopen en deels verpachten voor de samentuin, huurkoop,…), geen probleem, leg het uit, dien het project in en we zien samen verder.

Wat verwachten we van jou?


Deel dit bericht met zoveel mogelijk geïnteresseerden.

Ben je geïnteresseerd? Dien dan jouw project in voor 10 mei via info@daaromwel.be.


De informatie die wij van jou nodig hebben is de volgende:Ben je immobiliënmakelaar? Gelieve ons dan niet te contacteren.


Wil je meer informatie, officiële documenten rond de herstelvordering, documenten rond de subsidiedossiers, stuur dan een mailtje naar info@daaromwel.be en dan bezorgen we je die. Je hoort ten laatste 20 mei iets van ons.